Vlinderidylle en radiotuin Astron

Ontwerpers/begeleiding: Heilien Tonckens, Deyke en Ruurd van Donkelaar
Opdrachtgever: Astron
Uitvoering en onderhoud : Klavertje Vier hoveniersbedrijf
met dank aan de Vlinderstichting voor hun bijdrage aan de idylle

Aan de noordrand van het Dwingelerveld pronkt een opvallend bouwwerk. De reusachtige schotelantenne is onderdeel van Astron, het Nederlands instituut voor radio-astronomie. Het complex van dit instituut ligt verscholen in de bosrand, alleen de grote schotel is van ver af over de heide goed zichtbaar. Om de inpassing in het landschap te verbeteren hebben we een ontwerp gemaakt waarbij we de natuurlijke omstandigheden optimaal gebruiken en de rijke biodiversiteit van de Dwingelerheide door trekken tot in de bedrijfstuin. Uitheemse bomen en struiken zijn verwijderd en vervangen door inheemse struweelheesters. De retentievijver is vergraven tot een poel met een gevarieerde natte oeverzone. De voedselrijke toplaag is afgegraven en afgevoerd om plaats te maken voor schrale heidevegetatie en bloemrijke zomen. Hier profiteren de verschillende bosrand- en heidevlinders van waaronder de zeldzame aardbeivlinder. De tuin wordt door middel van gefaseerd maaibeheer onderhouden. Inmiddels groeit er weer heide rond het gebouw, zonnen de adders langs de wandelpaden en zijn rugstreeppad en kamsalamander in de poel waargenomen. De tuin is af en toe bij open dagen en rondleidingen toegankelijk voor publiek.

Kijk hiervoor op de website van Astron