De Bekoring

Onder deze naam hebben we alweer een paar jaar geleden een netwerk opgezet voor enthousiaste professionals en organisaties die zich bezig houden met historische akkers, oude graanrassen en akkerplanten. Doel van het netwerk is het behouden van historische rassen van granen en de bijbehorende akkervegetatie. Oude graansoorten zoals Eenkoorn en Emmertarwe die al voor onze jaartelling in cultuur waren worden niet meer op commerciële schaal geteeld. Ook oude landrassen van Tarwe, Gerst en Rogge dreigen te verdwijnen door de sterk op productiviteit gerichte moderne landbouw. Organisaties zoals het Centrum voor Genetische Bronnen en Stichting Korensla, beide lid van het netwerk, zetten zich in voor het behoud van dit genetisch bronnenmateriaal.

Ook de oude akkerflora wordt steeds zeldzamer. In de huidige graanakkers is geen plaats meer voor deze ‘onkruiden’ zoals ook geldt voor de meeste bloemplanten in het agrarisch gebied. We missen door deze wijze van landbouw niet alleen de kleurige akkers met wuivende graanhalmen, blauwe korenbloemen en fel rode klaprozen maar het gaat ook ten koste van veel insecten die deze bloemen bezoeken om nectar en stuifmeel te verzamelen.

Zelf hebben we bij onze tuin in Koekangerveld op een paar proefakkertjes verschillende oude graansoorten gekweekt in combinatie met een breed sortiment van zeldzame akkerkruiden zoals Akkerleeuwenbek, Korensla, Bleekgele hennepnetel, Akkerandoorn, Spiegelklokje, Naaldenkervel en Akkerboterbloem. Ook bijzondere akkergrassen zoals Slofhak, Dreps en Ardense dravik groeiden weelderig op onze Drentse akkertjes tussen de Sint Jansrogge en Zwarte haver.

De vele zaden die we geoogst en uitgewisseld hebben in het netwerk vormen nu de basis voor mooie akkermengsels die we op projecten zaaien. Nu kan iedereen genieten van deze bekoorlijke akkerflora met zijn rijke historie en biodiversiteit.

Voor een advies op maat bij de aanleg van kleinschalige historische akkers op landgoederen, bij natuurcentra en in buurttuinen kunt u bij ons terecht.

De zaden uit het netwerk van akkerbloemen, oude graansoorten en complete mengsels kunt u bestellen bij Cruydthoeck www.cruydthoeck.nl.

Het netwerk ‘De Bekoring’ is aangesloten bij ‘De Oerakker’  Hier vindt u meer informatie over de teelt van historische granen, oude graansoorten en landrassen. www.deoerakker.nl

Samen geven we weer kleur aan het landschap!