Nieuwe heide op landgoed Elderinkshave
Particuliere opdrachtgever
Ontwerp uitwerking, beplantings en beheerplan, begeleiding realisatie en beheer: Ruurd van Donkelaar

In 2010 zijn we gestart met de aanleg van het nieuwe Twentse landgoed Elderinkshave bij Buurse. Tien hectare agrarische grond werd afgegraven en afgeplagd, grote poelen zijn gegraven en we hebben de opgeworpen wallen aangeplant met inheemse struweelheester. Rond het landhuis hebben we op de opgehoogde zandgrond stuifvegetatie met buntgras ingezaaid en op allerlei plaatsen heide maaisel en zaden van heischrale vegetatie uitgestrooid. Rond de poelen groeit inmiddels volop Dopheide met Kleine zonnedauw en Moeraswolfsklauw, op de drogere delen staat de Struikheide nu in bloei samen met Zandblauwtje, Wilde tijm, Muizenoor, Grasklokje, Pilzegge, Zandstruisgras. Het stuifzand kleurt geelroze van de bloeiende pollen Buntgras. En dit voorjaar ontdekten we een spontane vestiging van de zeldzame Grote wolfsklauw. Een fantastisch resultaat in een paar jaar tijd!