Uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken

Opdrachtgever: Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
op initiatief van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de vereniging Erfgoedhoveniers

In het voorjaar van 2016 is de Uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken verschenen. Deze richtlijn beschrijft de belangrijkste hovenierswerkzaamheden in groen erfgoed en aan welke kwaliteitseisen deze werkzaamheden zouden moeten voldoen. Tevens wordt ingegaan op de typering van het hovenierswerk in groen erfgoed en uitleg gegeven over de restauratie-ethiek op basis waarvan gerichte keuzes gemaakt kunnen worden. Ook staat er in de URL veel achtergrondinformatie over tuinhistorie en sortiment.
De uitvoeringsrichtlijn kwam tot stand onder begeleiding van een werkgroep met specialisten uit het vak en vertegenwoordigers van verschillende betrokken organisaties. Ruurd van Donkelaar trad op als rapporteur van de werkgroep en schrijver-samensteller van het document.
Het was een bijzondere opdracht met veel waardevolle discussies met vakgenoten over het boeiende hovenierswerk in historisch groen.

De Uitvoeringsrichtlijn is te downloaden op www.stichtingerm.nl en onder publicaties op deze site.