Met enige regelmaat geven wij cursussen, workshops en lezingen aan professionals en vakorganisaties over verschillende groene onderwerpen. Ook is Ruurd als docent verbonden aan verschillende opleidingen op het gebied van groen erfgoed en is bestuurslid van de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed.

Cursussen

‘Historische tuinen en parken in theorie en praktijk’ van het Gelders Restauratie Centrum. Ruurd is als docent en ontwikkelaar betrokken bij deze cursus voor hoveniers en andere professionals in groen erfgoed. Voor 2020 staat de cursus weer  op de agenda. Start september 2020.

‘Stinzenplanten in het historisch groen’:  een cursus van 1 dag over deze bijzondere groep cultuurhistorische beplanting. De cursus is bedoeld voor hoveniers en beheerders en gericht op instandhouding, aanleg en onderhoud. Organisatie: Gelders Restauratie Centrum i.s.m. Provincie Gelderland, april 2020

Meer informatie over bovenstaande cursussen op www.geldersrestauratiecentrum.nl

‘Cursus Historische tuinen in en parken voor vrijwilligers’ : een cursus van drie dagen voor vrijwilligers die werken in in historische tuinen en parken en hun basiskennis op dit gebied willen vergroten. De cursus wordt georganiseerd door de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed. Over de mogelijkheden om de cursus op locatie te geven informeren wij u graag.

‘Veldcursus inheemse flora’: een cursus waar je de basis leert van het determineren met een flora, alles over natuurlijke standplaatsen en gradiënten van inheemse- en stinzenplanten en het toepassen in beplantingen. De cursus wordt georganiseerd door Vakvereniging Wilde Weelde i.s.m. Cruydthoeck en Bureau Zonneklaar,   voorjaar-zomer 2020.

Instandhouding en beheer van historische bossen’ : een cursus van 3-4 dagen in en bij oude historische boskernen. De cursus is bedoeld voor onderzoekers en beheerders. Organisatie: Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed i.s.m. Ecologisch adviesbureau Maes . Deze cursus is nog in ontwikkeling, datum wordt nader bepaald.