Met enige regelmaat geven wij cursussen, workshops en lezingen aan professionals en vakorganisaties over verschillende groene onderwerpen. Ook is Ruurd als docent verbonden aan verschillende opleidingen op het gebied van groen erfgoed.

Over de mogelijkheden en kosten om een cursus, workshop of lezing bij uw organisatie of instelling te houden, informeren wij u graag.

Lezingen en presentaties

Op dit moment zijn de volgende lezingen beschikbaar:

    • B(l)oeiend historisch groen, over de geschiedenis van planten in de tuinkunst en speciaal over stinzenplanten

Cursussen

‘Historische tuinen en parken in theorie en praktijk’ van het Gelders Restauratie Centrum. Ruurd is als docent en ontwikkelaar betrokken bij deze cursus voor hoveniers en andere professionals in groen erfgoed. Voor 2018 staat de cursus weer twee maal op de agenda. Start april en september 2019.

‘Stinzenplanten in het historisch groen’:  een cursus van 1 dag over deze bijzondere groep cultuurhistorische beplanting. De cursus is bedoeld voor hoveniers en beheerders en gericht op instandhouding, aanleg en onderhoud. Organisatie: Gelders Restauratie Centrum i.s.m. Provincie Gelderland, 11 april 2019

‘Cursus Historische tuinen in en parken voor vrijwilligers’ : een cursus van drie dagen voor vrijwilligers die werken in in historische tuinen en parken en hun basiskennis op dit gebied willen vergroten. De cursus wordt georganiseerd door het Gelders Restauratie Centrum i.s.m. Provincie Gelderland en de Vereniging Kennisontwikkeling Groen Erfgoed , april-mei 2019

Meer informatie over bovenstaande cursussen op www.geldersrestauratiecentrum.nl

‘Veldcursus inheemse flora’: een cursus waar je de basis leert van het determineren met een flora, alles over natuurlijke standplaatsen en gradiënten van inheemse- en stinzenplanten en het toepassen in beplantingen. De cursus wordt georganiseerd door Vakvereniging Wilde Weelde i.s.m. Cruydthoeck en Bureau Zonneklaar,   voorjaar-zomer 2019.

Instandhouding en beheer van historische bossen’ : een cursus van 3-4 dagen in en bij oude historische boskernen. De cursus is bedoeld voor onderzoekers en beheerders. Organisatie: Vereniging Kennisontwikkeling Groen Erfgoed i.s.m. Ecologisch adviesbureau Maes november 2019- voorjaar 2020.