Met enige regelmaat geven wij cursussen, workshops en lezingen aan professionals en vakorganisaties over verschillende groene onderwerpen. Ook zijn Deyke en Ruurd als docent verbonden aan verschillende opleidingen op het gebied van groen erfgoed en is Ruurd bestuurslid van de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed.

Cursussen en opleidingen

Brancheopleiding ‘Hovenier Historisch Groen’ van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen. Deyke en Ruurd zijn beide als ontwikkelaar en docent betrokken bij deze cursus voor hoveniers en andere professionals in groen erfgoed. Voor 2022 staat de cursus weer  op de agenda.

Meer informatie Hovenier Historisch Groen

‘Cursus Historische tuinen in en parken voor vrijwilligers’ : een cursus van drie dagen voor vrijwilligers die werken in in historische tuinen en parken en hun basiskennis op dit gebied willen vergroten. De cursus wordt georganiseerd door de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed. Over de mogelijkheden om de cursus op locatie te geven informeren wij u graag.

‘Veldcursus inheemse flora’: een cursus waar je de basis leert van het determineren met een flora, alles over natuurlijke standplaatsen en gradiënten van inheemse- en stinzenplanten en het toepassen in beplantingen. De cursus wordt georganiseerd door Oase Netwerk en Vakvereniging Wilde Weelde i.s.m. Cruydthoeck en Bureau Zonneklaar,   voorjaar-zomer 2022.

Instandhouding en beheer van historische bossen’ : een cursus van 3-4 dagen in en bij oude historische boskernen. De cursus is bedoeld voor onderzoekers en beheerders. Organisatie: Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed i.s.m. Ecologisch adviesbureau Maes . Deze cursus is nog in ontwikkeling, datum wordt nader bepaald.

‘Groen Erfgoed’ : Een erfgoedopleiding aan de Hogeschool Utrecht gericht op onderzoek en planvorming in groen erfgoed. Ruurd is als docent en adviseur aan deze opleiding verbonden.