Afgelopen vier jaar hebben we als projectleider en ontwikkelaar voor het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen de opleiding Hovenier Historisch Groen vormgegeven.

De hele opleiding bestaat uit acht modules. Voor iedere module hebben we een vakboek geschreven, een werkboek samengesteld met opdrachten en bijbehorende presentaties, draaiboeken, lesbrieven en achtergronddocumenten. Hierbij hebben we nauw samengewerkt met een enthousiaste begeleidingscommissie en docententeam vanuit de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed. Ook een groot aantal vakspecialisten, tuinbazen en hoveniers hebben bijgedragen met verhalen en praktische informatie. Daarnaast was er een klankbordgroep waarin alle betrokken erfgoed organisaties vertegenwoordigd waren.

De opleiding is in 2021 gestart en draait inmiddels met drie groepen. De vakboeken zijn exclusief voor de cursisten beschikbaar en worden niet gepubliceerd. Meer informatie Hovenier Historisch Groen