2019 was een jaar met veel nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. Educatie en voorlichting liep als een rode draad door al onze activiteiten.

Voor stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten) schreven we de nieuwe waaier Groen Erfgoed en ontwikkelden we de website www.groenerfgoedzorg.nl.

In het voorjaar draaiden we voor een groep enthousiaste vrijwilligers op Gelderse buitenplaatsen de cursus ‘Vrijwilligers in Historisch Groen’ en voor groen professionals de ‘Stinzenplantencursus’ samen met onze collega Trudi Woerdeman en alweer voor de vijfde maal de basiscursus ‘Historisch Groen in theorie en praktijk’. Deze cursussen werden georganiseerd door het Gelders Restauratiecentrum. Ook voor 2020 staan ze weer op de agenda van het GRC.

Deze zomer werd ook de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed opgericht. Met onze collega’s kunnen we nu nog meer en nog beter inhoud geven aan de ontwikkeling en uitvoering van cursussen op dit gebied.

Voor medewerkers van gemeentelijke diensten in Noord-Nederland gaven we een aantal keren de IVN-cursus ‘Nederland Zoemt’. Een cursus over insectenvriendelijk beheer van bermen en openbaar groen. Zo konden we bijdragen aan de ontwikkeling van meer bloemrijke plekken in dorpen en steden. Aan enthousiasme onder de deelnemers geen gebrek!

En natuurlijk was er ook weer de veldcursus voor Wilde Weelde leden. We namen ze mee naar Dekemastate, Tolkamerdijk en het Thijssepark te Amstelveen. Samen deden we inspiratie op voor nieuwe beplanting ideeën die we op Appeltern in de Wilde Weelde Wereld willen gaan vorm geven.

En dan de grote uitdaging voor komend jaar. Voor het NCE ( Nationaal Centrum Erfdgoedopleidingen) zijn we gestart met het ontwikkelen van een brancheopleiding Hovenier Historisch Groen. We hopen hier komend jaar met al onze collega’s en vakgenoten weer een fantastisch project van te maken. |