Educatie en voorlichting loopt als een rode draad door al onze activiteiten.

Voor stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten) schreven we de nieuwe waaier Groen Erfgoed en ontwikkelden we de website www.groenerfgoedzorg.nl.

In 2019 werd de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed opgericht. Met onze collega’s kunnen we nu nog meer en nog beter inhoud geven aan de ontwikkeling en uitvoering van cursussen op dit gebied. Een belangrijke doelgroep zijn de vrijwilligers die in groen erfgoedactief zijn. Ondermeer in Groningen, Drenthe , Gelderland en Zuid-Holland geven we cursus aan vrijwilligersgroepen.

Voor medewerkers van gemeentelijke diensten in Noord-Nederland gaven we in 2019 een aantal keren de IVN-cursus ‘Nederland Zoemt’. Een cursus over insectenvriendelijk beheer van bermen en openbaar groen. Zo konden we bijdragen aan de ontwikkeling van meer bloemrijke plekken in dorpen en steden. Aan enthousiasme onder de deelnemers geen gebrek!

En natuurlijk is er ook weer de veldcursus voor Wilde Weelde leden. We nemen ze mee naar de Wilde Weelde tuin op Appeltern, Tolkamerdijk en het Thijssepark te Amstelveen. Samen doen we inspiratie op voor nieuwe beplanting ideeën die we op Appeltern in de Wilde Weelde Wereld willen gaan vorm geven.

Voor het NCE ( Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen) zijn we gestart met het ontwikkelen van een brancheopleiding Hovenier Historisch Groen. De opleiding bestaat uit acht modules en voor iedere module schrijven we een uitgebreid vakboek. De opleiding is in 2020 gestart en in 2022 en 2023 ook weer met een nieuwe groep. Alle lesdagen worden gegeven op buitenplaatsen en andere historische tuinen en parken.