Particuliere opdrachtgever

Werkzaamheden:
inventarisatie en tuinhistorisch onderzoek i.s.m. Trudi Woerdeman en Willem Overmars († 2021)

Herstel- en beplantingsplannen i.s.m. Stichting In Arcadië en Strootman Landschapsarchitecten