Zuurdiekster Struunspeultoen

Opdrachtgever: Vereniging Dorpsbelangen Zuurdijk
Ontwerpers/uitvoerbegeleiding: Heilien Tonckens en Ruurd van Donkelaar
Aanleg: de bewoners van Zuurdiek; realisatie 2017

In het Groningse Zuurdijk hebben we samen met de bewoners een plan gemaakt om een bestaand verlopen speelterrein weer nieuw leven in te blazen. Het moest zoals de vereniging Dorpsbelangen in hun projectvoorstel omschreef: “een duurzame ontmoetingsplek worden voor jong en oud: een

ontmoetingsplek voor meer generaties, een plek om iedere keer weer iets nieuws te ontdekken, waar je de wisselingen van de seizoenen kan beleven met fruitbomen, vogelhuisjes, insecten hotels, een waterpartij met kikkers, salamanders … “
In oktober 2016, bij mooi weer want anders is met de Groningse klei niets te beginnen, ging de schop in de grond. De oeverzone van de sloot werd flink afgeschuind en een waterspeelplek werd gegraven. De vrijgekomen grond werd gebruikt voor het profileren van een speelreliëf.  Ruurd heeft de graafwerkzaamheden begeleid zodat er mooie overgangen in hoogtes en grondsoorten ontstonden geschikt voor een mooie variatie aan beplanting.
De meeste werkzaamheden worden door de bewoners zelf uitgevoerd en hulp van een lokale aannemer. De burgemeester kwam in maart helpen met het inplanten van de fruitbomen.
Er wordt nu, april 2017, nog flink gebouwd en geplant, maar ook al volop gespeeld. Tegen de zomer moet de Struunspeultoen is grote lijnen klaar zijn. Er zijn dan echt bergen werk verzet, waar een kleine dorpsgemeenschap allemaal niet toe in staat is!

bekijk het filmpje over het planten van de bomen