Beeldenpark Landgoed Anningahof

Beplantingsadvies bloemrijk grasland: Van Donkelaar groenadvies
Bodemkundig advies: Innogreen
Zadenmengsels: Cruydthoeck

Het beeldenpark Anningahof ligt aan de noordrand van Zwolle. Voor de aanleg van de nieuwe aansluiting van de N340 is aan de noordzijde van het landgoed een groot deel van het terrein opgeofferd. Ter compensatie is aan de oostzijde een uitbreiding gekomen waarop deze winter een geheel nieuw landschapspark is aangelegd. 

Centraal in dit deel van het park hebben wij een bloemenweide ingezaaid. Deze bloemenweide sluit aan op de oevers van de nieuw gegraven waterpartij. De grondsoort bestaat grotendeels uit matig voedselarm rivierzand en klei, oude afzettingen van de hiernaast gelegen Vecht. We hebben de grond zo min mogelijk geroerd om een stabiele inheemse vegetatie te krijgen met veel soorten die hier van nature voorkomen zoals Grote pimpernel, Rietorchis en Zwolse anjer. Wel hebben we wat kalk gestrooid. Kleine variaties in het gradiënt, grondsoort en vochtigheidsgraad bieden extra mogelijkheden voor een soortenrijk bloemrijk grasland. Op deze vrij schrale grond is een snelle ontwikkeling niet te verwachten en ook eigenlijk niet de bedoeling maar we zitten natuurlijk alle kiemplantjes wel de grond uit te kijken!

informatie over het park: www.anningahof.nl