Belevingstuin Noorderbrug Groningen

Opdrachtgever:  Directie Noorderbrug
Ontwerpers: Heilien Tonckens en Ruurd van Donkelaar
Realisatie: Wolswinkel aanneming Koekange, Ecologisch hovenier Gretha Bolt Eext, Klavertje Vier ecologisch hovenier Wapserveen
onder leiding van Van Donkelaar Groenadvies

De Noorderbrug is een instelling voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, doofheid met complexe problematiek of een chronische ziekte. Het nieuwe complex aan de Laan Corpus den Hoorn in Groningen omvat een groot aantal appartementen en ruimtes voor het verlenen van zorg en dagactiviteiten.  In het ontwerp van de tuin staat de gebruiker centraal. Vanuit de wensen en mogelijkheden van de gebruiker is de ruimte vorm gegeven en daarbij zijn duurzaamheid en biodiversiteit ecologische processen belangrijke uitgangspunten. Om de bewoners meer bij de tuin te betrekken is door het ontwerpteam een ontwerpsessie met een groep bewoners en medewerkers georganiseerd. De bewoners hebben input geven met betrekking tot mogelijkheden te spelen met sferen, geur en kleur in de tuin, geluid van water, wind, vogels etc. Het moest een tuin worden waarin gerecreëerd kan worden en die ook gelegenheid biedt voor actief beleven en eventueel mee te helpen met tuinieren. De voorzieningen zijn afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de gebruikers. Daarnaast is in het ontwerp aandacht besteed aan functionaliteit, veiligheid en toegankelijkheid voor iedereen.
De tuin is een belevingstuin geworden met mogelijkheden om op verschillende plaatsen te zitten, rond te wandelen en te kunnen genieten van kleuren en geuren van allerlei bloeiende planten. De tuin wordt omzoomd door een structuurhaag van allerlei, vooral inheemse heesters die in de vorm van grote golvende kiezelstenen worden geknipt. De haag biedt doorkijkjes maar ook beschutting. Veel planten in de tuin lokken vlinders en andere insecten. In de bomen, heesters en hagen kunnen vogels nestelen en in de boomsingel scharrelen padden en egels.